top of page

Yoga

Green Nature
yogapose03_edited.jpg
Jag skulle tro att de flesta människor har sin egen uppfattning av vad yoga är.
Några ser framför sig att det är fysiskt tungt och väldigt krävande att utföra yoga, andra ser att det är ren avkoppling och avslappning. Några ser framför sig att man står på huvudet och andra att man sitter tyst och hummar för sig själv. 

Jag vill drista mig till att alla har på sätt och vis rätt , för
yoga kan vara väldigt många olika saker. Och det är ju väldigt bra, för det innebär att det finns en form av yoga för alla som är intresserade av att vilja lära sig mer om sig själv.
Yoga är en mångtusenårig tradition från Indien och själva ordet "yoga" betyder förena.
Tanken med yoga är att man med hjälp av olika "tekniker" i form av rörelser, stillastående positioner, andningsövningar, meditation och ibland mantran och andra mer diffusa tekniker, vill skapa ett läge i kroppen och sinnet där man är helt närvarande i nuet. När sinnet och kroppen är i nuet och spelar samma melodi, är vi alltså "förenade",- vi upplever yoga. 

Eftersom vi alla är olika, behöver olika människor olika tekniker för att nå det här "nolläget",- det läget som vi också nämner vid att komma "i balans". Är man låg på energi, behöver man piggas upp, och känner man sig uppe i varv, behöver sinnet lugnas ner. När vi är i balans upplever vi livet här och nu, och då kan vi börja leva och uppleva livet istället för att oroa oss över framtiden eller grubbla över dåtiden.

Bättre sömn, mindre värk, ökad mental närvaro, ökad energi och ökad livsglädje är bara
positiva bieffekter av yoga.
Vi yogar helt enkelt för att bli bättre på att leva livet!

// Eva-Karin Norberg, 2023
bottom of page