top of page

Hur blir man yogalärare?

Att utbilda sig till yogalärare är en spännande resa som allt fler företar sig. Under en utbildning lär man sig otroligt mycket om yogatraditionen, men kanske framför allt lär man sig om livet och om hur det är att vara människa.

För många är det en mer eller mindre omvälvande tid där man upptäcker och lär känna nya delar av sig själv och får verktyg för att läka gamla sår och utvecklas som person. Även om kanske inte alla arbetar som yogalärare efter avslutad utbildning fortsätter de flesta med sin egen praktik, men med nya insikter och nya kunskaper.





Så vitt jag vet finns det två vägar att gå för att utbilda sig till yogalärare. Antingen går man den traditionella vägen via lärare/guru och elev/lärjunge, eller så går man vägen via en kurs.

Det vanligaste sättet i Sverige idag är det senare alternativet där man anmäler sig till en längre kurs och efter avslutad utbildning och avklarade prov är man utbildad yogalärare. Det finns en mängd olika kurser i olika format och med olika kvalité och på grund av det gick några välrenommerade lärare ihop för några år sedan och bildade en internationell organisation som fick namnet Yoga Alliance. Deras mål var att se till att utbildningarna höll tillräckligt hög klass och att deltagarna som gått utbildningarna faktiskt hade grundläggande kunskaper inom det stora området som yoga är.

Yoga Alliance satte helt enkelt upp ett ramverk för vad en utbildning skulle innehålla och hur många timmar som skulle ägnas åt de olika delarna.





Enligt Yoga Alliance finns det några olika utbildningsnivåer där den lägsta nivån är motsvarande 200 timmars utbildning (RYT 200) och den idag högsta nivån är 500 timmars utbildning (RYT500), oavsett hur många olika utbildningar du har gått. När du har genomgått en utbildning kan du ansöka via Yoga Alliance om att få ditt certifikat verifierat och som då blir giltigt i hela världen. Har du lång erfarenhet, kan du även ansöka om att få uppgradera ditt certifikat till E-RYT, vilket innebär att du är en Experienced Registered Yoga Teacher.


För någon som inte håller på med yoga är det lätt att bara se yogans yttre delar och de fysiska positionerna vi utför på mattan. Av den anledningen är det lätt att tro att det är det man lär sig under en utbildning, på samma sätt som om man skulle gå en helgkurs som gympainstruktör och lära sig ett förkoreograferat pass som man sedan lär ut till en grupp.

Faktum är att de fysiska positionerna under en yogalärarutbildning spelar en väldigt liten roll. Det förväntas att man redan ska ha en regelbunden yogapraktik och därför behöver man inte ägna så mycket tid åt de olika positionerna. När man väl gör det handlar det snarare om att titta på hur positionen ska utföras korrekt, hur man kan anpassa den till olika personer och i vilken ordning positionerna kan sättas ihop för att kroppen ska vara redo för tyngre belastning och kunna arbeta i ett större rörelseomfång, allt för att minska skaderisken och öka välbefinnandet i kroppen hos den som utför yoga.


Den största tiden under en utbildning ägnas istället åt teoretiska ämnen. Man läser yogafilosofi och lär sig om Chakrasystemet, Koshas och Shariras, Yamas och Niyamas och andra filosofiska teorier, man pluggar anatomi och skadeprevention, fysiologi, neurologi, pedagogik och psykologi och lär sig om meditation. Utöver detta så brukar det även ingå egen praktik och självstudier, en mängd filosofiska böcker som ska läsas, uppgifter som ska skrivas, praktiska prov att vara nervös inför och ofta skriftliga prov.

När man väl har sin grundutbildning eller vidareutbildning på plats, behöver man dessutom gå fördjupningskurser regelbundet för att få behålla sitt certifikat hos Yoga Alliance. Allt för att du som deltagare ska kunna känna dig i trygga händer när du går hos en certifierad yogalärare.



//Eva-Karin

RYT200, snart E-RYT200 samt RYT500

83 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page